Đang tải dữ liệu ...
 Tin Mới Cập Nhật
 Tin Nổi Bật
 Sự Kiện Qua Ảnh
 Tu Học Huynh Trưởng
 Tu Học Ngành Thanh
 Tu Học Ngành Thiếu
 Tu Học Ngành Oanh
 Danh Ngôn
Chuyên môn 1.4
(23/01/2017 19:10 PM)


HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

         GĐPT ĐĂK NÔNG

MẬT THƯ


NO.22

OTT:Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
NW: DIVD - OHBZ - NPJ - UPU - MBOI - AR.

Anh = N, Em = M, tra bảng chữ cái hoặc xoay vòng đĩa với N=M ta có:

NW: A B C / D E F / G H I / J K L
BV: Z A B / C D E / F G H / I J K

NW: M N O / P Q R / S T U / V W X / Y ZBV: L M N / O P Q / R S T / U V W / X Y

=> BV: CHUC NGAY MOI TOT LANH.

NO.23

OTT: Em tôi 16 trăng tròn.NW: 4, 17, 11 - 8, 16 - 23, 4 - 25, 8 - AR.

Em = M, ta có M = 16.Lập bảng hoặc xoay vòng đĩa để M = 16:

BV: A. B. C. / D. E. F. / G. H. I. / J. K. L.
NW: 4. 5. 6. / 7. 8. 9. / 10 11 12 / 13 14 15

BV: M. N. O. / P. Q. R. / S. T. U. / V. W. X. / Y. Z.NW: 16 17 18 / 19 20 21 / 22 23 24 / 25 26 1. / 2. 3.

NO.24

OTT: Đi chăn bò, cầm cây roi thật to.
NW: FTM - MAN - MATR - MAX - AR.

NO.25

OTT: Con ma con quỷ.
NW: OLSM - HSRK - AR.

NO.26

OTT: Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
NW: ZTGZS - ZSGAU - CBO - NPJ - AR.

NO.27

OTT: sin x = x
NW: 5, 10, 24, 16, 9, 21 - 25, 3 - 12, 3, 8 - 4, 3, 16, 12 - AR.

NO.28

OTT: Áo anh 3 màu.
NW: 23, 2, 15, 21, 21 - 8, 12, 3, 4, 6 - 25, 25, 8, 24, 15 - 9, 17, 8, 1 - AR.

NO.29

OTT: 3/4 = N, 4/3 = ?NW: 8, 6, 3, 20, 17 - 22, 3, 11, 23 - 26, 3, 12, 2 - AR

NO.30

OTT: Nguyên tử lượng của Oxi.
NW: 13, 6, 15 - 5, 22, 16, 15, 8 - 15, 2, 16 - 4, 2, 4 - 3, 2, 15 - AR.


Huệ Nhân ST

  CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
Chuyên môn 1.5 - (26/03/2017 08:16 AM)
Chuyên môn 1.3 - (05/11/2016 10:56 AM)
Chuyên môn 1.2 - (26/07/2016 20:43 PM)
Chuyên môn 1.1 - (26/07/2016 16:57 PM)
Chuyên môn1 - (25/07/2016 23:56 PM)
  CÁC BÀI VIẾT KHÁC :


Hoạt động | Tóm tắt tiểu sử | Liên Kết Website | Liên Hệ
©Gia Đình Phật Tử Đăk Nông. Cố vấn: ĐĐ.Thích Nhuận Thái
Chủ nhiệm: HTr.Thị Vân – Lê Văn Tuyển. Biên tập: HTr.Chúc Nguyên – Lê Văn Kiệt

Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ: giadinhphattudaknong@gmail.com