Đang tải dữ liệu ...
 Tin Mới Cập Nhật
 Tin Nổi Bật
 Sự Kiện Qua Ảnh
 Tu Học Huynh Trưởng
 Tu Học Ngành Thanh
 Tu Học Ngành Thiếu
 Tu Học Ngành Oanh
 Danh Ngôn
Chuyên môn 1.5
(26/03/2017 08:16 AM)HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN    

        GĐPT ĐẮK NÔNG


MẬT THƯ1/Mật thư dạng chữ-chữ tổng quát.

Trong phần trước, các bạn đã tìm hiểu về mã Caesar. Mã Caesar gồm hai bảng chữ cái tiêu chuẩn bị lệch vài chữ. Đó là trường hợp riêng của dạng mã chữ - chữ nói chung gồm 2 bảng chữ cái, 1 bảng cho NW và 1 bảng cho BV.

1.2a: Mã Atbash

Mã Atbash là một dạng mã thay thế từng được sử dụng cho bảng chữ cái Hebrew. Chữ đầu sẽ được thay thế bằng chữ cuối trong bảng chữ cái, tiếp theo chữ thứ hai sẽ được thay bằng chữ kế cuối... cho đến hết.

Từ đó, ta có bảng tra áp dụng cho bảng 26 chữ:

NW: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BV: Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A


Hai bảng chữ cái của BV và NW ngược nhau, nên ta sẽ viết gọn:

A B C D E F G H I J K L M

Z Y X W V U T S R Q P O N


Để giải mật thư chỉ cần tìm chữ trong NW rồi tra qua bên kia là xong.

1.2b: Mã định ước

Là dạng mã chữ - chữ, NW và BV có 2 bảng chữ cái riêng biệt, được khởi tạo bằng 1 hoặc 2 từ khóa có nghĩa.

Xử lí từ khóa. Bảng chữ cái sẽ được khởi tạo bằng cách viết từ khóa, theo sau là phần còn lại của bảng chữ cái theo đúng thứ tự alphabet. Nếu trong từ khóa có chữ cái bị trùng, ta chỉ để lại chữ cái được xuất hiện đầu tiên thôi. Ví dụ CHIEENS THAWNGS sẽ trở thành CHIENSTAWG.

Bảng chữ cái của NW và BV.
Có 3 cách khởi tạo bảng chữ cái chính cho NW và BV:

Cách 1: Sử dụng từ khóa cho bảng của NW

NW: K Y X N A W G B C D E F H I J L M O P Q R S T U V Z

BV: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Cách 2: Sử dụng từ khóa cho bảng của BV

NW: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BV: B I N H F M X A C D E G J K L O P Q R S T U V W Y Z


Cách 3: Sử dụng từ khóa cho cả hai bảng

NW: M A T J H U W B C D E F G I K L N O P Q R S V X Y Z

BV: T H A Y E S B C D F G I J K L M N O P Q R U V W X Z


1.2c: Thực hành

NO.30
OTT: Dòng 13 đến 18 "Đàn ghi ta của Lorca" - Thanh Thảo.
NW: KGUEL - ULNJU - LKRPL - KHEUL - ENLB - AR.

NO.31
OTT: Việc học như con thuyền lội dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi.
NW: SLLN - MZB - OZU - GSFDH - YZ - AR.

NO.32
OTT: Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông.
NW: PSHVW - OLVZI - PSAVW - OL - AR.

NO.33
OTT: Thành công không mang lại hạnh phúc, nhưng chính cảm giác hạnh phúc góp phần dẫn đến thành công.
NW: ABYGA - KNPUK - PHOCA - BCRBP - TTNGH - KLRBI - UKLDB - BC - AR.
Huệ Nhân ST

  CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
Chuyên môn 1.4 - (23/01/2017 19:10 PM)
Chuyên môn 1.3 - (05/11/2016 10:56 AM)
Chuyên môn 1.2 - (26/07/2016 20:43 PM)
Chuyên môn 1.1 - (26/07/2016 16:57 PM)
Chuyên môn1 - (25/07/2016 23:56 PM)
  CÁC BÀI VIẾT KHÁC :


Hoạt động | Tóm tắt tiểu sử | Liên Kết Website | Liên Hệ
©Gia Đình Phật Tử Đăk Nông. Cố vấn: ĐĐ.Thích Nhuận Thái
Chủ nhiệm: HTr.Thị Vân – Lê Văn Tuyển. Biên tập: HTr.Chúc Nguyên – Lê Văn Kiệt

Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ: giadinhphattudaknong@gmail.com