Đang tải dữ liệu ...
 Tin Mới Cập Nhật
 Tin Nổi Bật
 Sự Kiện Qua Ảnh
 Tu Học Huynh Trưởng
 Tu Học Ngành Thanh
 Tu Học Ngành Thiếu
 Tu Học Ngành Oanh
 Danh Ngôn
Hoạt động thanh niên › Morse - Sémaphore
Morse và cánh học ký tự morse
(18/04/2017 08:46 AM)


HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

     GĐPT ĐĂK NÔNG
 

MORSE

 

Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu tường được gọi là "chấm" và "gạch" hay "dot" và "dash" trong tiếng Anh.

Vào ngày 6 tháng 1 năm 1838, hệ thống điện tín sử dụng mã hóa Morse (hay còn gọi là mã Moóc-xơ) đã được công bố lần đầu tiên tại Morristown, New JerseyHiện nay, hệ thống bưu điện trên thế giới không còn sử dụng tín hiệu Morse để truyền đi các bức điện tín nữa. Bởi vì nó đã nhường chỗ cho những phương tiện hiện đại của công nghệ thông tin như: Fax, Email… những kiểu truyền tin này đã phổ biến rộng rãi trên khắp toàn cầu thông qua đường dẫn truyền Internet. Tuy nhiên, trong trò chơi sinh hoạt tập thể của các đội nhóm hiện nay, chúng ta vẫn còn sử dụng tín hiệu Morse (Moóc-xơ) như một công cụ để phát triển trí tuệ, sự nhạy bén và phản xạ nhanh. Nhưng lớn hơn hết, khi sử dụng tín hiệu Morse để giải mã, ta cũng trân trọng gìn giữ một di sản qúy báu của nhân loại. Nhờ vào đó mà cả thế giới đã đi một bước khá lớn trong công nghệ thông tin toàn cầu. Tín hiệu Morse được truyền đi khắp thế giới được xem như một phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Trong một thời gian dài gần 2 thế kỷ, nó đã giúp cho biết bao nhiêu người ở những vị trí khác nhau trên thế giới được gần lại, nhờ những bức điện của những nhân viên bưu chính phát đi.

 

BÀI 1: THUỘC CÁC MẪU TỰ       ⬜  : Tè          ◯: Tích    (Ký hiệu)

Theo bảng sắp xếp đối nhau: 

E

T

I

•  •

M

−  −

S

•  •  •

O

−  −  −

H

•  •  •  •  •

CH

−  −  −  −

( Bảng 1 gồm 8 chữ đối xứng)


Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:
+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tè”, xuất phát từ ô vuông gốc của cột bên trái, từ phía dưới lên trên (theo trục tung):

Phát tín hiệu “Tè” và ngưng: chữ T

Phát tín hiệu “Tè, Tè” và ngưng: chữ M

Phát tín hiệu “Tè, Tè, Tè” và ngưng: chữ O

Phát tín hiệu “Tè, Tè, Tè, Tè” và ngưng: chữ CH

+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tích”, xuất phát từ ô tròn gốc của cột bên phải, từ phía dưới lên trên (theo trục tung):

Phát tín hiệu “Tích” và ngưng: chữ E

Phát tín hiệu “Tích, Tích” và ngưng: chữ I

Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ S

Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ H

Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:
Chờ cho một tí.   - Cho tôi một mét thôi.

Bài 2: HỌC THUỘC THÊM CÁC MẪU TỰ


Theo bảng sắp xếp đối nhau: 

A

•  −

N

−  • 

U

•  •  −

D

−  •  • 

V

•  •  •  −

B

−  •  •  • 


 


Bảng 2 gồm 6 chữ (đảo ngược)

Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:

+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tè”, xuất phát từ ô vuông gốc của cột bên trái (phía dưới)

Phát tín hiệu “Tè” và ngưng: chữ T (tại gốc)

Phát tín hiệu “Tè, Tè” và ngưng: chữ M (đi lên)

Phát tín hiệu “Tè, Tích” và ngưng: chữ N (đi ngang qua trái)

Phát tín hiệu “Tè, Tích, Tích” và ngưng: chữ D (đi ngang qua trái)

Phát tín hiệu “Tè, Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ B (đi ngang qua trái)

+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tích”, xuất phát từ ô tròn gốc của cột bên phải (phía dưới)

Phát tín hiệu “Tích” và ngưng: chữ E (tại gốc)

Phát tín hiệu “Tích, Tích” và ngưng: chữ I (đi lên)

Phát tín hiệu “Tích, Tè” và ngưng: chữ A (đi ngang qua phải)

Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tè” và ngưng: chữ U (đi lên và rẽ ngang qua phải)

Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích, Tè” và ngưng: chữ V (đi lên và rẽ ngang qua phải)

Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:

Đoàn ta sinh hoạt tinh tấn nhé.

Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới


Bài 3: HỌC TIẾP CÁC MẪU TỰ

Theo bảng sắp xếp đối nhau:
 

R

•  −  •

K

−  •  −

L

•  −  •   • 

Y

−  •  −  −

F

•  •   −  • 

Q

−  −  •  −

Bảng 3 gồm 6 chữ (tương phản)

Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:

Chú ý:
Gốc “Tè”: chữ T             Gốc “Tích”: chữ E
Phát tín hiệu “Tè”: bước đến ô vuông theo đường nối.
Phát tín hiệu “Tích”: bước đến ô tròn theo đường nối.
 
Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:

Đoàn ta sinh hoạt tinh tấn nhé.

Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới.

 

BÀI 4: HỌC TIẾP CÁC MẪU TỰ


Theo bảng sắp xếp đối nhau: 

W

•  −  −

G

−  −  •

P

•  −  −  • 

X

−  •   •  −

 
 

Bảng 4 gồm 4 chữ (đổi chiều)

C

−  •  −  •

J

•  −  −  − 

Z

−  −  •   •  Bảng 5 gồm 3 chữ còn lại

Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:
 
Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:

Đoàn ta tinh tấn mà sinh hoạt nhé.

Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới.HOÀN CHỈNH THÁP MORSE

BÀI 5: HỌC TIẾP VỀ SỐ VÀ DẤU TIẾNG VIỆT

I. Bảng số gồm 10 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

1

•  − − − −

6

− •  •  •  •

2

•  •  − − −

7

−  − •  •  •

3

•  •  •  − −

8

−  −  − •  •  

4

•  •  •  •  −

9

−  −  − − •    

5

•  •  •  •  •

0

−  −  − − −

Cách phát tín hiệu số bằng Morse:
Ví dụ: Số 2010 sẽ được thổi là: 2 – 0 – 1 – 0 .
•  •  − − − ; −  −  − − − ; •  − − − − ; −  −  − − −
II. Quốc ngữ điện tín:
Trong tiếng Việt có đặc trưng là có dấu như: dấu sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng và các chữ Â, Ă, Đ, ƯƠ.... cho nên ta cần phải tìm hiểu một số quy ước như sau:
* Dấu:
Sắc là chữ S.     Huyền là chữ F.    Hỏi là chữ R.
Ngã là chữ X.   Nặng là chữ J.
* Một số chữ đặc biệt:
AA =     EE = Ê      OO = Ô       UW = Ư
AW = Ă   DD = Đ     OW = Ơ      UOW = ƯƠ
III. Dấu hiệu trong sinh hoạt tập thể (Việt Nam):
- Bắt đầu phát                     : AAA hoặc NW
- Sai, phát lại                       : HH hoặc 8E
- Cấp cứu                             : SOS
- Hết bản tin                         : AR (3 lần)
- Chưa hiểu (xin nhắc lại)  : IMI
Trong khi chúng ta truyền tin cho nhau từ những khoảng cách xa hay khi thời tiết xấu khiến cho việc nhận không rõ, do đó chúng ta xin ngắn bản tin. Do vậy ở đây xin được đề cập hệ thống nhận và phát tin của quốc tế.
* Dấu chấm câu:
- Chấm              : AAA     – Phẩy           : MIM
- Gạch đầu dòng : THT    – Dấu hỏi       : IMI
- Dấu 2 chấm     : OS        – Gạch dưới   : UNT
- Gạch phân số : DN       – Mở đóng ngoặc: KK
* Dấu hiệu cầu cứu quốc tế:
SOS (Chữ viết tắt của SAVE OUR SOULS)
* Một số ký hiệu thường dùng của thế giới:
- Bắt đầu    : AAA                  - Hết tin      : AR
- Khẩn        : DD                   - Xin đợi     : AS
- Dấu hay chữ và đã hiểu      : E
- Truyền sai tin bỏ chữ đó     : HH
- Chưa hiểu xin nhắc lại        : IMI
- Sẵn sàng nhận                     : K
- Nhận không rõ nghĩa          : SO
- Chữ hay dấu không hiểu    : T
- Điện tín Télé Gramme         : TG
- Đã hiểu bản tin của bạn     : VE
- Tôi phải xin ngưng               : XX
- Xin vui lòng phát chậm        : VL
- Xin nhắc lại sau mỗi dấu    : QR
- Xin nhắc lại toàn bộ bản tin : QT
- Xin để thêm ánh sáng          : LL
- Xin bớt ánh sáng                   : PP

 Nguồn: Ban Truyền Thông Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương


Huệ Nhân ST

  CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
Sémaphore - (27/09/2013 14:25 PM)
  CÁC BÀI VIẾT KHÁC :


Hoạt động | Tóm tắt tiểu sử | Liên Kết Website | Liên Hệ
©Gia Đình Phật Tử Đăk Nông. Cố vấn: ĐĐ.Thích Nhuận Thái
Chủ nhiệm: HTr.Thị Vân – Lê Văn Tuyển. Biên tập: HTr.Chúc Nguyên – Lê Văn Kiệt

Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ: giadinhphattudaknong@gmail.com